AKTUALITY  |  FACEBOOK  |  STAROSTA  |  KONTAKTY
      Dnes je:    05.12.2022    ||    Meniny má:    Oto

Aktuality a novinky


Šarkaniáda 2019
Kultúrna komisia pri OcÚ Temeš pripravila pre deti v nedeľu 13.10.2019 príjemné popoludnie. Nechceli sme nechať deti v taký pekný deň sedieť doma a pozvali sme ich na ihrisko TJ Slovan na „Šarkaniádu“. Prejsť na foto...
Pridané dňa: 16.11.2019
75. výročie Slovenského národného povstania
Tento rok si pripomíname 75. výročie vypuknutia Slovenského národného povstania.Predvečer osláv SNP bol v našej obci venovaný páleniu vatry, ktorej tradíciu by sme chceli opäť oživiť. Prejsť na foto...
Pridané dňa: 16.11.2019
FS Košarinka - 20. Výročie vzniku
Dňa 18.mája 2019 si členovia FS Košarinka, pripomenuli 20. výročie svojho vzniku. Hlavný program začal o 14:30 hodine v amfiteátri pod Obecným úradom. FS Košarinka otvorila svoj slávnostný deň „Temešskou hymnou“ a pokračovala v koncipovanom programe. Prejsť na foto...
Pridané dňa: 15.09.2019
Stavanie mája - 2019
Stavanie májov je v našej obci dlhoročnou tradíciou. Aj keď už mládenci, dievkam máje v Temeši nestavajú, samospráva obce a FS Košarinka, Urbár – pozemkové spoločenstvo, túto tradíciu v obci stále udržiavajú. Prejsť na foto...
Pridané dňa: 02.09.2019
MDŽ 2019
Obec Temeš organizovala v spolupráci s Dozorným výborom Jednota – Temeš, dňa 10.marca 2019 posedenie pri príležitosti MDŽ, na ktoré boli pozvané všetky ženy. Prejsť na článok...
Pridané dňa: 01.09.2019
MDD 2019
Na stránku bola pridaná fotogaléria z mdd 2019 Prejsť na foto...
Pridané dňa: 01.09.2019
Nový rok 2019
Nový rok 2019 privítali občania Temeša spoločne pri varenom vínku a punči, ktorý pre nich pripravili poslanci OcZ v budove obecného úradu. Novoročné priania zdravia, šťastia a lásky nemali konca. Zišli sa všetky generácie a nás teší, že život v našej malebnej dedinke je stále družný.Poďakovanie za prípravu podujatia patrí všetkým členom obecného zastupiteľstva a starostke obce.
Pridané dňa: 31.08.2019
Záverečný účet obce Temeš 2018 - návrh
Na stránku bol pridaný návrh záverečného účtu obce Temeš pre rok 2018. Prejsť na dokument...
Pridané dňa: 21.05.2019