AKTUALITY  |  FACEBOOK  |  STAROSTA  |  KONTAKTY
      Dnes je:    05.12.2022    ||    Meniny má:    Oto

Aktuality a novinky


Informácia o realizácii projektu
Pridané dňa: 23.07.2018
Deň ľudových tradícií
Pridané dňa: 02.07.2018
Voľby do orgánov samosprávy obcí
Pridané dňa: 15.07.2018
Verejná vyhláška
Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny podľa § 1 ods. 1 písm. b) a § 4 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov na základe projektu ochrany a návrhu programu starostlivosti o chránený areál Temešská skala, podaného 30.05.2018 pod zn. ŠOP SR/826/2018 z 25.5.2018 Štátnou ochranou prírody Slovenskej republiky, so sídlom: Tajovského 28B, 974 01 Banská Bystrica, podľa § 50 ods. 1 a § 54 odseky 5, 20 a 21 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov oznamuje zámer vyhlásiť chránený areál Temešská skala a informuje o návrhu programu starostlivosti o chránený areál Temešská skala na obdobie rokov 2018-2047.
Pridané dňa: 03.07.2018
Stlač odpad, ušetríš viac ako si myslíš
Prečo by som mal stlačiť PET fľašu, kartón či plechovku predtým, než ju hodím do zbernej nádoby? Odpoveď na túto otázku sa dozviete v nasledujúcom ozname. Prejsť na oznam...
Pridané dňa: 02.07.2018
MDD 2018
Na stránku bola pridaná fotogaléria z mdd 2018. Prejsť na foto...
Pridané dňa: 02.07.2018
Záverečný účet obce Temeš 2017 - návrh
Na stránku bol pridaný návrh záverečného účtu obce Temeš pre rok 2017. Prejsť na dokument...
Pridané dňa: 28.05.2018
SMS na číslo tiesňového volania
Viete kedy zasilať a nezasielať SMS na číslo tiesňového volania 112? Následujúci dokumnet Vám v tom pomôže. Prejsť na dokument ...
Pridané dňa: 20.05.2018