AKTUALITY  |  FACEBOOK  |  STAROSTA  |  KONTAKTY
      Dnes je:    04.06.2023    ||    Meniny má:    Lenka

Aktuality a novinky


Kandiáti na starostu
Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce v Temeši Prejsť na odkaz...
Pridané dňa: 28.09.2018
Voľby do orgánov samosprávy obcí
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 203/2018 Z. z. vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí a určil deň ich konania na sobotu 10. novembra 2018 - voľby sa konajú od 07.00 h do 22.00 h. Viac informácií nájdete tu...
Pridané dňa: 15.08.2018
Poznávajme čo nás zbližuje
Poznávajme čo nás zbližuje - spoločné stretnutie 1. septembra v obci Čičmany Prejsť na obrázok...
Pridané dňa: 15.08.2018
Informácia o realizácii projektu
Pridané dňa: 23.07.2018
Deň ľudových tradícií
Pridané dňa: 02.07.2018
Voľby do orgánov samosprávy obcí
Pridané dňa: 15.07.2018
Verejná vyhláška
Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny podľa § 1 ods. 1 písm. b) a § 4 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov na základe projektu ochrany a návrhu programu starostlivosti o chránený areál Temešská skala, podaného 30.05.2018 pod zn. ŠOP SR/826/2018 z 25.5.2018 Štátnou ochranou prírody Slovenskej republiky, so sídlom: Tajovského 28B, 974 01 Banská Bystrica, podľa § 50 ods. 1 a § 54 odseky 5, 20 a 21 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov oznamuje zámer vyhlásiť chránený areál Temešská skala a informuje o návrhu programu starostlivosti o chránený areál Temešská skala na obdobie rokov 2018-2047.
Pridané dňa: 03.07.2018
Stlač odpad, ušetríš viac ako si myslíš
Prečo by som mal stlačiť PET fľašu, kartón či plechovku predtým, než ju hodím do zbernej nádoby? Odpoveď na túto otázku sa dozviete v nasledujúcom ozname. Prejsť na oznam...
Pridané dňa: 02.07.2018