AKTUALITY  |  FACEBOOK  |  STAROSTA  |  KONTAKTY
      Dnes je:    24.09.2023    ||    Meniny má:    Ľuboš

Aktuality a novinky


Kandiáti do obecného zastupiteľstva
Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do obecného zastupiteľstva v Temeši Prejsť na odkaz...
Pridané dňa: 28.09.2018
Kandiáti na starostu
Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce v Temeši Prejsť na odkaz...
Pridané dňa: 28.09.2018
Voľby do orgánov samosprávy obcí
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 203/2018 Z. z. vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí a určil deň ich konania na sobotu 10. novembra 2018 - voľby sa konajú od 07.00 h do 22.00 h. Viac informácií nájdete tu...
Pridané dňa: 15.08.2018
Poznávajme čo nás zbližuje
Poznávajme čo nás zbližuje - spoločné stretnutie 1. septembra v obci Čičmany Prejsť na obrázok...
Pridané dňa: 15.08.2018
Informácia o realizácii projektu
Pridané dňa: 23.07.2018
Deň ľudových tradícií
Pridané dňa: 02.07.2018
Voľby do orgánov samosprávy obcí
Pridané dňa: 15.07.2018
Verejná vyhláška
Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny podľa § 1 ods. 1 písm. b) a § 4 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov na základe projektu ochrany a návrhu programu starostlivosti o chránený areál Temešská skala, podaného 30.05.2018 pod zn. ŠOP SR/826/2018 z 25.5.2018 Štátnou ochranou prírody Slovenskej republiky, so sídlom: Tajovského 28B, 974 01 Banská Bystrica, podľa § 50 ods. 1 a § 54 odseky 5, 20 a 21 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov oznamuje zámer vyhlásiť chránený areál Temešská skala a informuje o návrhu programu starostlivosti o chránený areál Temešská skala na obdobie rokov 2018-2047.
Pridané dňa: 03.07.2018