SlovenčinaEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Archív

Na tejto stránke nájdete Zmluvy obce Temeš v zmysle zákona č. 546/2010 zo dňa 9. decembra 2010, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, obchodného zákonníka a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám.

Dátum Názov dokumentu Stiahni
27.05.2011 Dodatok zmluvy č.01/2011 platobného styku e-Banka stiahni.pdf
27.05.2011 Dodatok zmluvy č.13/2011 platobného styku e-Banka stiahni.pdf
02.07.2013 Dodatok k zmluve o prevádzkovaní vodohosp. diela stiahni.pdf
13.08.2013 Zmluva o oprave cesty k cintorínu stiahni.pdf
12.05.2015 Zmluva o dielo (Hartmann) stiahni.pdf
10.07.2015 Zmluva o poskytovaní služieb IN-PRO s.r.o. stiahni.pdf
01.10.2015 Schválenie žiadosti o nenávratný príspevok stiahni.pdf
10.08.2015 Zmluva o poskytovaní služieb - dodatok č. 1 (IN-PRO) stiahni.pdf
10.10.2015 Zmluva o dielo - minerál MMV a.s. stiahni.pdf
25.11.2015 Zmluva o poskytnutí príspevku - minis. hospodárstva stiahni.pdf
09.12.2015 Úverová zmluva č.243897-2015 stiahni.pdf
09.12.2015 Zmluva o bečnom účte na vyplácanie podpory stiahni.pdf
09.12.2015 Zmluva o zriadení záložného práva č.243897-2015 stiahni.pdf
13.12.2015 Dohoda o vyplňovacom práve č.243897-2015 stiahni.pdf
15.12.2015 Zmluva o poskytovaní služieb svetelno-technické meranie stiahni.pdf
22.12.2015 Dodatok k zmluve č.0812T/2015KM/3 (IN-PRO) stiahni.pdf
30.12.2015 Zmluva o poskytovaní služieb IN-PRO (plus faktúra) stiahni.pdf
02.07.2016 Dodatok k zmluve č.348/2015-2050-1200 stiahni.pdf
16.09.2016 Zmluva o dielo (Doležal) stiahni.pdf
02.11.2016 Zmluva o poskytnutí služby (GEODETICCA) stiahni.pdf
02.11.2016 Licenčná zmluva (GEODETICCA) stiahni.pdf
27.06.2017 Zmluva o dielo (Strabag s.r.o.) stiahni.pdf
22.11.2017 Zmluva o grantovom účte stiahni.pdf
22.11.2017 Licenčná zmluva (3 W Slovakia s.r.o) stiahni.pdf
03.12.2017 Zmluva o dielo (zateplenie kultúrneho domu) stiahni.pdf
04.12.2017 Kúpna zmluva (Šebo) stiahni.pdf
08.02.2018 Dodatočné povolenie stavby (Halaška) stiahni.pdf
18.07.2018 Zmluva o dielo (INGVIA s.r.o.) stiahni.pdf
27.07.2018 Zmluva o spracovaní osobných údajov (GEOD-D-18-0608) stiahni.pdf
10.08.2018 Úverová zmluva č.295793-2018 stiahni.pdf
10.08.2018 Zmluva o zriadení záložného práva č.295793-2018 stiahni.pdf
10.08.2018 Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č.295793-2018 stiahni.pdf
20.09.2019 Zmluva o poskytnutí dotácií stiahni.pdf
01.10.2019 Výzva na predkladanie ponúk stiahni.pdf
01.10.2019 Príloha č.1 k výzve - Špecifikácia predmetu zákazky stiahni.pdf
01.10.2019 Príloha č.2 k výzve - Návrh na plnenie kritéria stiahni.pdf
01.10.2019 Príloha č.3 k výzve - Štruktúrovaný rozpočet stiahni.pdf
01.10.2019 Príloha č.4 k výzve - Objednávka stiahni.pdf
01.10.2019 Príloha č.5 k výzve - Čestné vyhlásenie uchádzača stiahni.pdf
10.10.2019 Zápisnica z vyhotovenia ponúk (Enerkom) stiahni.pdf
26.02.2020 Zmluva NATUR-PACK stiahni.pdf
19.03.2020 Prieskum trhu - výzva na predkladanie ponúk stiahni.pdf
19.03.2020 Príloha č.1 - Výkaz výmer stiahni.pdf
19.03.2020 Príloha č.2 - Popis kamerového systému stiahni.pdf
19.03.2020 Príloha č.3 - Návrh na plnenie kritérií stiahni.pdf
19.03.2020 Príloha č.4 - Čestné prehlásenie -sociálny aspekt stiahni.pdf
30.03.2020 Záznam z vyhodnotenie prieskumu trhu (kamerový systém) stiahni.pdf
01.05.2020 Zmluva o dielo stiahni.pdf
19.06.2020 Zmluva o zabezpečovaní činnosti (Kurbel) stiahni.pdf
08.07.2020 Kúpna zmluva (Šebo) stiahni.pdf
18.10.2020 Zmluva o poskytovaní služby vydávania certifikátov stiahni.pdf
15.12.2020 Dohoda č.20/12/012/45 o pomoc v hmotnej núdzi stiahni.pdf
20.12.2020 Zmluva o výpožičke stiahni.pdf
29.01.2021 Dohoda č. 21/12/010/33 stiahni.pdf
20.03.2021 Dodatok č.1 k zmluve (Štatistický úrad) stiahni.pdf
29.04.2021 Zmluva o termínovanom úvere č.42/002/21 stiahni.pdf
26.05.2022 Zmluva NFP stiahni.pdf
26.05.2022 Predmet Podpory NFP stiahni.pdf
26.05.2022 Všeobecné podmienky NFP stiahni.pdf
31.05.2022 Zmluva o poskytnutí grantu stiahni.pdf
01.07.2022 Kúpna zmluva (Bernát) stiahni.pdf
30.10.2022 Dohoda č.22/12/012/35 stiahni.pdf
30.10.2022 Dohoda č.22/12/010/51 stiahni.pdf
01.02.2023 Dodatok č.1 k zmluve o dielo (CZ CZ Nitra s.r.o) stiahni.pdf
05.04.2023 Zmluva Prima Banka stiahni.pdf
30.05.2023 Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku - č.309070APK5 stiahni.pdf

Na tejto stránke nájdete Faktúry obce Temeš v zmysle zákona č. 546/2010 zo dňa 9. decembra 2010, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, obchodného zákonníka a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám.

Dátum Názov dokumentu Stiahni
25.05.2015 Zoznam faktúr k mesiacu 4/2015 stiahni.pdf
20.02.2016 Zoznam prijatých faktúr stiahni.pdf
31.12.2016 Zoznam prijatých faktúr za rok 2016 stiahni.pdf
25.09.2017 Zoznam prijatých faktúr k dňu 25.9.2017 stiahni.pdf
14.02.2018 Zoznam prijatých faktúr za rok 2017 stiahni.pdf
27.02.2018 Zoznam prijatých faktúr (02/2018) stiahni.pdf
06.04.2018 Zoznam prijatých faktúr (03/2018) stiahni.pdf
22.10.2018 Zoznam prijatých faktúr (10/2018) stiahni.pdf
10.03.2019 Zoznam prijatých faktúr (12/2018) stiahni.pdf
01.05.2019 Zoznam prijatých faktúr (04/2019) stiahni.pdf
30.10.2019 Objednávka Enerkom stiahni.pdf
13.02.2020 Zoznam prijatých faktúr (02/2020) stiahni.pdf
31.05.2020 Zoznam prijatých faktúr (05/2020) stiahni.pdf
22.06.2020 Faktúra kamerový systém stiahni.pdf
20.08.2020 Zoznam prijatých faktúr (08/2020) stiahni.pdf
08.11.2020 Zoznam prijatých faktúr (10/2020) stiahni.pdf
30.03.2021 Zoznam prijatých faktúr (12/2020) stiahni.pdf
30.10.2021 Zoznam prijatých faktúr (10/2021) stiahni.pdf
31.12.2021 Zoznam prijatých faktúr (12/2021) stiahni.pdf
30.03.2022 Zoznam prijatých faktúr (03/2022) stiahni.pdf
31.01.2023 Zoznam prijatých faktúr (12/2022) stiahni.pdf

Na tejto stránke nájdete Objedávky obce Temeš v zmysle zákona č. 546/2010 zo dňa 9. decembra 2010, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, obchodného zákonníka a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám. 

Dátum Názov dokumentu Stiahni
12.06.2020 Objednávka kamerový systém stiahni.pdf
22.04.2021 Objednávka FARMTRAC 555V stiahni.pdf