SlovenčinaEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Ostatné dokumenty

Dokumenty 2023
 Výpočet odpadu 2023  stiahni
 Úroveň vytriedenia odpadu  stiahni
 Výpočet odpadu - tabuľka v excel  stiahni
 Spôsob zberu a poplatky za komunálny odpad  stiahni
 Záverečný účet obce Temeš za rok 2022  stiahni
Dokumenty 2022
 Záverečný účet obce Temeš za rok 2021  stiahni
 Návrh rozpočtov na roky 2023,2024,2025  stiahni
 Návrh plánu kontrolnej činnosti na rok 2023  stiahni
Dokumenty 2021
 Plán rozvoja verejných vodovodov - návrh  stiahni
 Záverečný účet obce Temeš 2020 - návrh  stiahni
 Plán kontrolnej činnosti na II.polrok 2021  stiahni
 Plán kontrolnej činnosti na I.polrok 2022  stiahni
 Návrh rozpočtov na roky 2022,2023,2024 - príjmy  stiahni
 Návrh rozpočtov na roky 2022,2023,2024 - výdavky  stiahni
 Výročná správa obce Temeš za rok 2021  stiahni
Dokumenty 2020
 Návrh rozpočtov na roky 2021,2022,2023 - príjmy  stiahni
 Návrh rozpočtov na roky 2021,2022,2023 - výdavky  stiahni
 Výročná správa obce Temeš za rok 2020  stiahni
Dokumenty 2019
 Návrh rozpočtov na roky 2019,2020,2021  stiahni
 Záverečný účet obce Temeš 2018 - návrh  stiahni
 Rozpočtov na roky 2020,2021,2022  stiahni
 Záverečný účet obce Temeš pre rok 2019  stiahni
 Výročná správa obce Temeš za rok 2019  stiahni
Dokumenty 2018
 Rozpočet na rok 2018  stiahni
 Záverečný účet obce Temeš 2017 - návrh  stiahni
 Výročná správa obce Temeš za rok 2018  stiahni
Dokumenty 2017
 Rozpočet na rok 2017  stiahni
 Záverečný účet Obce Temeš za rok 2016  stiahni
 Správa nezávislého auditora  stiahni
 Výročná správa obce Temeš za rok 2017  stiahni
Dokumenty 2016
 Poplatky za hrobové miesta v obci Temeš  stiahni
 Výročná správa obce Temeš za rok 2016  stiahni
Dokumenty 2015
 Rozpočet na roky 2015-2017  stiahni
 Program Hospodárskeho a Sociálneho rozvoja obce Temeš (nové)  stiahni
 Výročná správa obce pre rok 2015  stiahni
 Správa nezávislého auditora obce Temeš  stiahni
 Rozpočet obce pre rok 2016  stiahni
 Záverečný účet obce Temeš pre rok 2015  stiahni
Dokumenty 2014
 Program Hospodárskeho a Sociálneho rozvoja obce Temeš  stiahni
 Harmonogram zasadnutí v roku 2014  stiahni
 Vývoz odpadu v roku 2014  stiahni
 Výročná správa obce pre rok 2014  stiahni
 Záverečný účet obce Temeš rok 2014  stiahni
Dokumenty 2013
 Rozpočet obce Temeš pre roky 2014 - 2016  stiahni
 Záverečný účet obce Temeš rok 2013  stiahni
 Výročná správa obce Temeš za rok 2013  stiahni
 Auditorská správa 2013  stiahni