SlovenčinaEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Ostatné dokumenty

  Dokumenty 2023
   Výpočet odpadu 2023  stiahni
   Úroveň vytriedenia odpadu  stiahni
   Výpočet odpadu - tabuľka v excel  stiahni
   Spôsob zberu a poplatky za komunálny odpad  stiahni
   Záverečný účet obce Temeš za rok 2022  stiahni
  Dokumenty 2022
   Záverečný účet obce Temeš za rok 2021  stiahni
   Návrh rozpočtov na roky 2023,2024,2025  stiahni
   Návrh plánu kontrolnej činnosti na rok 2023  stiahni
  Dokumenty 2021
   Plán rozvoja verejných vodovodov - návrh  stiahni
   Záverečný účet obce Temeš 2020 - návrh  stiahni
   Plán kontrolnej činnosti na II.polrok 2021  stiahni
   Plán kontrolnej činnosti na I.polrok 2022  stiahni
   Návrh rozpočtov na roky 2022,2023,2024 - príjmy  stiahni
   Návrh rozpočtov na roky 2022,2023,2024 - výdavky  stiahni
   Výročná správa obce Temeš za rok 2021  stiahni
  Uznesenie o predĺžení PHSR  stiahni

   

  Dokumenty 2020

   Návrh rozpočtov na roky 2021,2022,2023 - príjmy  stiahni
   Návrh rozpočtov na roky 2021,2022,2023 - výdavky  stiahni
   Výročná správa obce Temeš za rok 2020  stiahni
  Uznesenie o predĺžení PHSR stiahni
  Dokumenty 2019
   Návrh rozpočtov na roky 2019,2020,2021  stiahni
   Záverečný účet obce Temeš 2018 - návrh  stiahni
   Rozpočtov na roky 2020,2021,2022  stiahni
   Záverečný účet obce Temeš pre rok 2019  stiahni
   Výročná správa obce Temeš za rok 2019  stiahni
  Dokumenty 2018
   Rozpočet na rok 2018  stiahni
   Záverečný účet obce Temeš 2017 - návrh  stiahni
   Výročná správa obce Temeš za rok 2018  stiahni
  Dokumenty 2017
   Rozpočet na rok 2017  stiahni
   Záverečný účet Obce Temeš za rok 2016  stiahni
   Správa nezávislého auditora  stiahni
   Výročná správa obce Temeš za rok 2017  stiahni
  Dokumenty 2016
   Poplatky za hrobové miesta v obci Temeš  stiahni
   Výročná správa obce Temeš za rok 2016  stiahni
  Dokumenty 2015
   Rozpočet na roky 2015-2017  stiahni
   Program Hospodárskeho a Sociálneho rozvoja obce Temeš (nové)  stiahni
   Výročná správa obce pre rok 2015  stiahni
   Správa nezávislého auditora obce Temeš  stiahni
   Rozpočet obce pre rok 2016  stiahni
   Záverečný účet obce Temeš pre rok 2015  stiahni
  Dokumenty 2014
   Program Hospodárskeho a Sociálneho rozvoja obce Temeš  stiahni
   Harmonogram zasadnutí v roku 2014  stiahni
   Vývoz odpadu v roku 2014  stiahni
   Výročná správa obce pre rok 2014  stiahni
   Záverečný účet obce Temeš rok 2014  stiahni
  Dokumenty 2013
   Rozpočet obce Temeš pre roky 2014 - 2016  stiahni
   Záverečný účet obce Temeš rok 2013  stiahni
   Výročná správa obce Temeš za rok 2013  stiahni
   Auditorská správa 2013  stiahni