SlovenčinaEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Všeobecné záväzné nariadenia

VZN pre rok 2023 - návrh
 VZN o dani z nehnuteľnosti 2023:  stiahni
 VZN o miestnych daniach 2023:  stiahni
 VZN o poplatkoch za komunálne a stavebné odpady 2023:  stiahni
VZN pre rok 2022
 VZN o dani z nehnuteľnosti 2022:  stiahni
 VZN o miestnych daniach 2022:  stiahni
 VZN o poplatkoch za komunálne a stavebné odpady 2022:  stiahni
 VZN o prevádzkovom poriadku pohrebiska 2022:  stiahni
 Dodatok č.1 o prevádzkovom poriadku pohrebiska 2022:  stiahni
VZN pre rok 2021
 VZN o dani z nehnuteľnosti 2021:  stiahni
 VZN o miestnych daniach 2021:  stiahni
 VZN o poplatkoch za komunálne a stavebné odpady 2021:  stiahni
VZN pre rok 2020
 VZN o dani z nehnuteľnosti 2020:  stiahni
 VZN o miestnych daniach 2020:  stiahni
 VZN o poplatkoch za komunálne a stavebné odpady 2020:  stiahni
VZN pre rok 2019
 VZN o dani z nehnuteľnosti 2019:  stiahni
 VZN o miestnych daniach 2019:  stiahni
 VZN o poplatkoch za komunálne a stavebné odpady 2019:  stiahni
VZN pre rok 2018
 VZN o dani z nehnuteľnosti 2018:  stiahni
 VZN o miestnych daniach 2018:  stiahni
 VZN o poplatkoch za komunálne a stavebné odpady 2018:  stiahni
VZN pre rok 2017
 VZN o dani z nehnuteľnosti 2017:  stiahni
 VZN o miestnych daniach 2017  stiahni
 VZN o poplatkoch za komunálne a stavebné odpady 2017:  stiahni
VZN pre rok 2016
 VZN o dani z nehnuteľnosti 2016:  stiahni
 VZN o miestnych daniach 2016  stiahni
 VZN o poplatkoch za komunálne a stavebné odpady 2016:  stiahni
 VZN o nakladaní s komunálnym odpadom  stiahni
VZN pre rok 2014
 VZN o dani z nehnuteľnosti 2014:  stiahni
 VZN o miestnych daniach 2014  stiahni
 VZN o poplatkoch za komunálne a stavebné odpady 2014:  stiahni
 VZN o kompetencií obce na úseku školstva 2014  stiahni
VZN pre rok 2013
 VZN o dani z nehnuteľnosti 2013:  stiahni
 VZN o miestnych daniach 2013  stiahni
 VZN o poplatkoch za komunálne a stavebné odpady 2013:  stiahni
 Vývoz odpadu v roku 2013:  stiahni
VZN pre rok 2012
 Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Temeš:  stiahni
VZN pre rok 2011
 VZN o dani z nehnuteľnosti 2011:  stiahni
 VZN o miestnych daniach 2011  stiahni
 VZN o poplatkoch za komunálne odpady 2011:  stiahni
 VZN o poriadku na pohrebisku 2011:  stiahni
 VZN o nakladaní s odpadom a poplatkoch za zber 2011:  stiahni
VZN pre rok 2010
 VZN o dani z nehnuteľnosti 2010:  stiahni
 VZN o miestných daniach 2010  stiahni
 VZN o poplatkoch za komunálne odpady 2010:  stiahni
 VZN o čase predaja v obchodoch a prevádzky služieb 2010:  stiahni
VZN pre rok 2009
 VZN o dani z nehnuteľnosti 2009:  stiahni
 VZN o miestných daniach 2009  stiahni
 VZN o poplatkoch za komunálne odpady 2009:  stiahni