SlovenčinaEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Kontakty

Toto webové sídlo www.temes.sk spravuje Obec Temeš je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Správca obsahu

Obec Temeš

Adresa:

Obecný úrad Temeš
Temeš 140
972 29 Čavoj

IČO: 00318515

Samosprávny kraj: Trenčiansky
Okres: Prievidza
Región: Horná Nitra
Počet obyvateľov: 237
Rozloha: 427 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1332

Všeobecné informácie: info@temes.sk
Podateľňa: podatelna@temes.sk
Starosta: starosta@temes.sk 
Informácie o napĺňaní webového sídla: admin@temes.sk

Sekretariát: 
Tel.:
 +421 46 545 01 23

E-mail: sekretariat@temes.sk

Kompetencie:
Obec Temeš je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Technický prevádzkovateľ webstránky:

webex.sk
Ostrovského 2
040 01 Košice
Slovenská republika

e-mail: info@webex.sk