AKTUALITY  |  FACEBOOK  |  STAROSTA  |  KONTAKTY
      Dnes je:    28.11.2021    ||    Meniny má:    Henrieta

Dokumenty obce Temeš


Dokumenty 2021
 Plán rozvoja verejných vodovodov - návrh  stiahni
 Záverečný účet obce Temeš 2020 - návrh  stiahni
 Plán kontrolnej činnosti na II.polrok 2021  stiahni
 Plán kontrolnej činnosti na I.polrok 2022  stiahni

Dokumenty 2020
 Návrh rozpočtov na roky 2021,2022,2023 - príjmy  stiahni
 Návrh rozpočtov na roky 2021,2022,2023 - výdavky  stiahni

Dokumenty 2019
 Návrh rozpočtov na roky 2019,2020,2021  stiahni
 Záverečný účet obce Temeš 2018 - návrh  stiahni
 Rozpočtov na roky 2020,2021,2022  stiahni
 Záverečný účet obce Temeš pre rok 2019  stiahni
 Výročná správa obce Temeš za rok 2019  stiahni

Dokumenty 2018
 Rozpočet na rok 2018  stiahni
 Záverečný účet obce Temeš 2017 - návrh  stiahni
 Výročná správa obce Temeš za rok 2018  stiahni

Dokumenty 2017
 Rozpočet na rok 2017  stiahni
 Záverečný účet Obce Temeš za rok 2016  stiahni
 Správa nezávislého auditora  stiahni
 Výročná správa obce Temeš za rok 2017  stiahni

Dokumenty 2016
 Poplatky za hrobové miesta v obci Temeš  stiahni
 Výročná správa obce Temeš za rok 2016  stiahni

Dokumenty 2015
 Rozpočet na roky 2015-2017  stiahni
 Program Hospodárskeho a Sociálneho rozvoja obce Temeš (nové)  stiahni
 Výročná správa obce pre rok 2015  stiahni
 Správa nezávislého auditora obce Temeš  stiahni
 Rozpočet obce pre rok 2016  stiahni
 Záverečný účet obce Temeš pre rok 2015  stiahni

Dokumenty 2014
 Program Hospodárskeho a Sociálneho rozvoja obce Temeš  stiahni
 Harmonogram zasadnutí v roku 2014  stiahni
 Vývoz odpadu v roku 2014  stiahni
 Výročná správa obce pre rok 2014  stiahni
 Záverečný účet obce Temeš rok 2014  stiahni


Dokumenty 2013
 Rozpočet obce Temeš pre roky 2014 - 2016  stiahni
 Záverečný účet obce Temeš rok 2013  stiahni
 Výročná správa obce Temeš za rok 2013  stiahni
 Auditorská správa 2013  stiahni