SlovenčinaEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Pozvanie chatárov

 12.09.2023

Na veľkonočnú sobotu 23.4.2011 v Temeši zorganizovala samospráva obce stretnutie s miestnymi chatármi. Pozvanie prijalo 26 chatárov. Iniciatíva na takéto stretnutia vzišla od poslancov Obecného zastupiteľstva, ktorí sa zhodli na uskutočnení takýchto stretnutí jeden krát za štyri roky.

Stretnutie otvorila starostka obce Oľga Fakanová, predstavila poslancov OZ a privítala všetkých prítomných oboznámila z dôvodmi, pre ktoré sa rozhodla samospráva obce zvolať toto stretnutie. V krátkosti zhrnula aktivity obce v minulosti a plány do budúcich rokov.

V diskusii si prítomní navzájom vymenili svoje postrehy, podnety či pripomienky. Celé stretnutie malo priateľský charakter. A tak veríme, že o štyri roky sa stretneme vo väčšom počte. Zápis zo stretnutia vyhotovil Ing. Jozef Bernát a môžete ho nájsť v sekcii zápisnice.