SlovenčinaEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Deň ľudových tradícií 2021

Občas sa treba vrátiť od vodovodov k horským studničkám, nabrať čistej vody do dlaní a so zatvorenými očami piť zo snov našich materí, aby sme si neboli cudzí. Z času na čas nám treba načrieť do starých popraskaných truhlíc, pohladkať veci minulé, pritisnúť k srdcu zažltnuté čipky, aby sme si priblížili život našich predkov... Tohtoročný „Deň ľudových tradícií pod Temešskou skalou“ si zapísal už svoj 13. ročník. Tieto letné slávnosti sú oslavou našej tradičnej kultúry i toho, koľko sme si z nej dokázali zachovať a odovzdať našim deťom. Letné slávnosti v tomto roku pripravovala ako hlavný organizátor Obec Temeš, v spolupráci s URBAR – pozemkové spoločenstvo, Poľovníci, FS Košarinka a Temešské gazdinky, s finančnou podporou Trenčianskeho samosprávneho kraja. Slávnosť sa začala o 14:00 hod. úvodnou básňou Modlitba za Slovensko, ktorú recitovali Jakub Baláž a Matúš Trn. Program slávnosti otvorila príhovorom starostka Obce Temeš, Oľga Fakanová, ďalej sa prítomným prihovoril poslanec NR SR a predseda TSK Ing. Jaroslav Baška, ktorý zároveň odovzdal starostke obce Temeš dotáciu z Trenčianskeho samosprávneho kraja. Na pódiu vystúpili 4 folklórne súbory - FS Lastovienka z Čičmian, FS Strážovanka zo Zliechova, FS Belanka z Valaskej Belej a FS Košarinka z Temeša. Po folklórnych skupinách prišli na pódium rodák Matúš Trn s hrou na akordeóne, chlapi z ľudovej kapely Veselí starci, folková skupina KATEA. Vystúpenie obohatili hrou na trombite a spevom Marián Chlpek a Kvetoslava Ďurčová, ktorá má v Temeši svoje korene. Celý program bol príjemný a veselý ale narušilo ho počasie. Počas programu začalo pršať, no aj napriek tejto prírodnej prekážke obyvatelia a návštevníci zostali do konca programu plný dobrej nálady a pozitívnej energie. Sprievodným programom podujatia bola tradičná temešská kuchyňa. Gazdinky ponúkali macharne, kapustné halušky, oškvarkové pagáče s lekvárom. Poľovníci pripravili výborný guláš z diviny. Ďalším sprievodným podujatím bola výstava fotografií Martina Habánka, výstava pracovného náradia našich predkov a krst druhého CD nosiča FS Košarinka. Večer od 21.00 hod sa konala tanečná zábava so živou hudbou. Ďakujeme všetkým účinkujúcim za ich vystúpenia, kuchárkam za možnosť ochutnať tradičnú kuchyňu našich materí, poľovníkom za guláš, folkloristom za výstavku fotografií a náradia. Ďakujeme sponzorom – Vladimír Kováčik, L.U.C.I. - Lucia Trnová, Potraviny Jaroslav Matieska, Rybné hospodárstvo – Milan Mazáň, Stanislav Fakan – ozvučenie podujatia. A samozrejme ďakujem všetkým tým, ktorí boli pri prípravách tohto pekného podujatia ako aj v samotný deň jeho konania, za ich nenahraditeľnú pomoc.


Zoznam fotogalérií: