SlovenčinaEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Jubilantka - starostka obce

Detstvo – mladosť- staroba, to sú míľniky života, ktoré žije každý z nás. Život je umenie vnútra. A všetko bohatstvo sa nachádza v srdci, z ktorého treba rozdávať. Kiežby sme na to využili každú príležitosť. Aby bol život šťastnejší, lepší, aby sa oplatilo stretávať a spoznávať v sebe dobro, aby sa oplatilo žiť.... Osemdesiatka starostky obce pani Emílie Zuzelkovej, ktorá túto funkciu v obci Temeš vykonávala v rokoch 1981 – 1998 sa konala v kultúrnom dome, za účasti jej rodinných príslušníkov a bývalých kolegov – starostov. Poďakovanie za prácu vykonanú v prospech svojich spoluobčanov jej tlmočila samospráva obce v zložení Oľga Fakanová, Jana Javorčeková, Monika Kistnerová a Lucia Talpašová. Súčasná starostka obce vo svojom príhovore vyzdvihla aktivity bývalej kolegyne pani Emílie Zuzelkovej. Milé stretnutie bolo príležitosťou na rozhovor o aktuálnom živote v Temeši, o zodpovednosti na pracovných pozíciách, ale aj o relativite času, ktorý človek inak vníma v mladosti a inak v zrelom veku. Starostka oslávenkyni zapriala hlavne dostatok zdravia a poďakovala jej za šírenie dobrého mena obce Temeš, o čo sa pričinila svojim celoživotným dielom. Poďakovala za stály záujem o dianie v obci a pomoc aj v súčasnosti, zaželala do ďalšieho života veľa zdravia a životného elánu. Po slávnostnom príhovore starostky obce nasledoval zápis do pamätnej knihy obce Temeš. Jubilantke starostka obce odovzdala pamätnú plaketu, kyticu a darček, ako spomienku na túto milú udalosť. Za spoluprácu ďakujeme Monike Kistnerovej – Fakanovej, Lucii Talpašovej – Fakanovej, Jane Javorčekovej, Ľubici Fakanovej. Oľga Fakanová


Zoznam fotogalérií: