SlovenčinaEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Košarinka - 10. výročie vzniku

11. júla 2009 oslávila folklórna skupina Košarinka 10.výročie svojho vzniku. Pri tejto príležitosti pripravila pre svojich priaznivcov kultúrny program, ktorý uviedla na nádvorí Obecného úradu v Temeši.

Históriu Košarinky pripomenuli moderátorky tohto slávnostného dňa, Monika Kistnerová a Jana Halašková. Folkloristi predviedli svojim divákom ľudové pásma, s ktorými mali najväčší úspech nielen doma, ale aj na rôznych folklórnych slávnostiach. Najskôr nabíjali kapustu, a potom /ne/kopali zemiaky, tak, ako sa na dedinčanov patrí. Spev a dobrá nálada sa niesla celou dedinou od 15:00 hodiny, až do neskorých nočných hodín. Toto milé podujatie podporili svojou prítomnosťou splnomocnenec vlády SR Ing. Ján Turčan, poradca ministra výstavby a regionálneho rozvoja SR Dipl. Ing. Štefan Škríp, riaditeľka Regionálneho a kultúrneho centra v Prievidzi Mgr. Ľudmila Húsková, odborná pracovníčka pre folklór z Regionálneho a kultúrneho centra v Prievidzi Mgr. Eva Henčelová. Svojou účasťou k dobrej nálade prispel aj pán Jaroslav Bagin, ktorý je rodákom z našej obce, a zložil krásnu pieseň pod názvom „V Temeši pod skalou“, ktorú folkloristi považujú za svoju hymnu. Veľká účasť našich občanov na tejto malej slávnosti presvedčila FSk Košarinka o tom, že sa oplatí ísť ďalej, a pokračovať v začatej práci.

Hosťom programu bola folklórna skupina „Nevidzianka“ zo susedných Nevidzian, ktorá svojimi piesňami prišla pozdraviť jubilujúcu Košarinku. A o tom, že sú to dobrí susedia, svedčí aj fakt, že po ukončení hlavného programu všetci zúčastnení muzikanti z obidvoch FSk vzali do rúk svoje nástroje a zahrali do tanca. Spoločne sme sa zabávali a veru sa nikomu nechcelo odísť.

Za reprezentáciu obce folklórnej skupine KOŠARINKA poďakoval zástupca starostky Ing. Jozef Bernát . Vo svojom príhovore vyslovil želanie, aby folklór v našej obci pretrval aj v budúcnosti. Poďakoval členom Košarinky za udržiavanie tradícií našich predkov a poprial veľa zdravia, elánu a dobrých nápadov. Prejavom poďakovania obecného zastupiteľstva boli ďakovné listy, ktoré p.Bernát odovzdal súčasným členom folklórnej skupiny.